10514 FM 1489, P.O. BOX 649
SIMONTON, TEXAS 77476 MAP
281-346-1940 (OFFICE)
281-346-1754 (FAX)

From San Antonio, TX
About 2.5hrs drive

  • ​​​​​​Take I-10 E
  • Turn right onto Farm to Market 1489 S/Koomey Rd

From Houston, TX
About 45min drive

  • ​​​​​​Take I-10 W
  • Turn left onto Farm to Market 1489 S in Simonton